Siirry sisältöön
info

Norppaystävällisen matkailun pelisäännöt

Sitoudumme noudattamaan seuraavia hyviä käytäntöjä norpparetkillämme ja muussa toiminnassamme. Huomioimme, että kaikkien rauhoitettujen eläinten tahallinen häiritseminen on lailla kiellettyä.

ASIAKKAIDEN PEREHDYTYS

Lisäämme asiakkaidemme tietämystä ja ymmärrystä saimaannorpasta ja kasvatamme heidän myönteistä suhtautumistaan norpan suojelua kohtaan

 • Näytämme ja kerromme noudattavamme tähän kirjattuja norppaystävällisen matkailun pelisääntöjä.

 • Kerromme perustiedot saimaannorpan ekologiasta vuodenkiertoon sovittaen.

 • Kerromme, miksi saimaannorppa on erittäin uhanalainen laji, miten sitä suojellaan ja miten asiakas voi omalla toiminnallaan tukea norpan suojelua.

TOIMINTA AVOVESIAIKAAN

 • Tavoitteena karvanvaihtoaikaan on, että norppa jää edelleen kivelle eikä pakene veteen.

 • Jos norppa on vedessä, tarkkailemme sitä kiikareilla ja annamme sen jatkaa häiriintymättä puuhiaan.

 • Säilytämme aina riittävän välimatkan norppiin ja käytämme kiikareita tarkkaillessa.

 • Käymme asiakkaidemme kanssa läpi norppakuvauksen ja kuvien jakamisen eettiset periaatteet.Norppien tarkkoja havaintopaikkoja ei tule kertoa esim. sosiaalisessa mediassa.

 • Otamme norpan huomioon ja osaamme reagoida sen käyttäytymiseen. Emme lähesty makuukivellä olevaa norppaa suoraan kohti, vaan sivuutamme sen, ettei norppa koe lähestyvää venettä uhkaavana. Vältämme turhia pysähdyksiä sekä peräaallon muodostumista, ettei norppa sukella veteen.
  Kun norppa nostelee päätään, se on huomannut lähestyjän ja tarkkailee tilannetta. Jos se kastaa päätä ja viiksiä veteen, kokee se tilanteen uhkaavaksi ja valmistautuu sukeltamaan, jolloin viimeistään poistumme rauhallisesti paikalta.

 • Toteutamme norppienkatseluretket vain asiaan kouluttautuneen ja kokeneen oppaan johdolla. Perehdytämme oppaat saimaannorpan käyttäytymiseen ja näiden periaatteiden noudattamiseen.

 • Käytämme ohjelmapalvelutoiminnassamme vain norppaturvallisia kalastusmenetelmiä.

TOIMINTA PESINTÄAIKAAN, KEVÄTTALVELLA

 • Vältämme liikkumista saarten rannoilla sekä lunta kinostavien niemenkärkien ja luotojen läheisyydessä ja kierrämme rantakinokset mahdollisimman kaukaa.

 • Pidämme koirat kytkettyinä, emmekä päästä niitä kaivelemaan rantakinoksia.

 • Jos näemme norpan jäällä, tarkkailemme sitä kaukaa emmekä pelästytä sitä sukeltamaan.

YHTEISTYÖ METSÄHALLITUKSEN JA ELY-KESKUSTEN KANSSA

 • Ilmoitamme kuolleista ja huonokuntoisista norpista Metsähallitukselle.

 • Tiedotamme kalastus- ja liikkumisrajoituksista asiakkaillemme ja noudatamme niitä.

 • Välitämme asiakkaillemme tietoa norpasta, sen elintavoista sekä suojelukeinoista.

 • Emme ilmoita tiedossamme olevia norpan makuu- ja pesäpaikkoja kolmannelleosapuolelle ilman viranomaisten lupaa.